วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กิจกรรม “พู่กันจีน”

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาจีน) ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม “พู่กันจีน” ในงานดรุณารวมพลังรักการอ่าน ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณเวทีสร้างสรรค์ โรงเรียนดรุณาราชุบรี เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ฝึกการฝึกเขียนพู่กันจีน มีกิจกรรมตอบคำถามและอื่นๆ อีกมากมาย และทำให้ผู้เช้าชมงานได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศจีน