วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปีใหม่จีน

ประวัติวันตรุษจีน หรือวันปีใหม่จีน

ประวัติวันตรุษจีน 

       มนุษย์ทุกชนชาติ ในโลกใบนี้ ล้วนให้ความสำคัญกับวันต่าง ๆ ในแต่ละรอบปี  อาทิ วันขึ้นปีใหม่ที่เป็นสากลทั่วโลก ได้แก่วันที่  1  มกราคม ของทุกปี

เทศกาลตรุษจีน

     แต่คนไทยจะติดเป็นความเคยชินว่า วันสิ้นปีจะเป็นวันที่ 31 แต่ของจีนจะไม่ใช่   พอใกล้ ๆ จะสิ้นปี ชาวจีนจะนิยมทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ เรียกว่า ล้างบ้าน พานหยากไย่กันแทบทุกซอกมุม ครั้งพอถึงช่วงเทศกาล จะมีการหยุดงาน หยุดกิจการค้า เพื่อทำพิธีไหว้เจ้าที่ ต้องไหว้ 2 วันซ้อน ซึ่งมีไหว้กลางดึกด้วย นอกจากนี้ก็จะได้ใช้เวลาในช่วงนี้ไปเยี่ยมคารวะผู้ใหญ่ญาติมิตรที่เคารพนับถือ และเที่ยวพักผ่อน จึงมีสำนวนของวันตรุษจีน ว่า “วันจ่าย วันไหว้ วันถือ”  
 
 
ตรุษจีน
วันตรุษจีน 2556 บรรยากาศช่วงเทศกาลวันตรุษจีน
 
     วันจ่าย คือ วันก่อนสิ้นปี 1 วัน ใครจะต้องซื้อหาเตรียมของอะไรแล้วยังไม่เรียบร้อย ก็ให้ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาวในวันตรุษจีน 
  

     วันไหว้ การไหว้ในวันสิ้นปี จะเป็นการไหว้เจ้าที่ในตอนเช้า ตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสาย แล้วไหว้ผีไม่มีญาติในตอนบ่าย ซึ่งการไหว้ผีไม่มีญาตินี้ บางบ้านก็ไม่นิยมไหว้ในวันตรุษจีน

ตรุษจีน
วันตรุษจีน 2556วันตรุษจีน หรือเทศกาลตรุษจีนเป็นงานเฉลิมฉลองในวันปีใหม่ของชาวจีน
 
     วันถือ คือวันตรุษจีน โดยถือกันว่าในวันนี้ทุกคนจะพูดและทำแต่สิ่งที่เป็นมงคล  เช่น ไม่มีการพูดว่ากัน แต่จะกล่าวคำอวยพร “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” แปลเป็นไทย คือ "ขอให้โชคดีปีใหม่" นั่นเอง  การถืออื่น ๆที่นิยมว่าถือกัน  เช่น  ห้ามจับไม้กวาด หรือห้ามกวาดบ้าน เพราะอาจเป็นการกวาดสิ่งดี ๆ ในบ้านออกไป แล้วกวาดสิ่งไม่ดีเข้ามา  วันถือนี้ บางคนก็เรียกวันเที่ยว ซึ่งคงมาจากธรรมเนียมการออกไปเที่ยวพักผ่อนกันทั้งครอบครัวในวันตรุษจีน

9ประโยคที่พูดกันในวันคริสต์มาสของประเทศจีน


·         圣诞快乐!
Shèngdàn kuàilè!
เซิ่งต้าน  ไคว้เล่อ
สุขสันต์วันคริสต์มาส
Merry Christmas!

·         我们祝你圣诞快乐!
wŏmen zhù nĭ Shèngdàn kuàilè!
หว่อเมิน จู้ หนี่ เซิ่งต้าน ไคว้เล่อ
พวกเราขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันคริสต์มาส
We wish you a merry Christmas.

·         别忘了把袜子挂上!
bié wàng le bă wà zi guà shàng!
เปี๋ย ว่าง เลอ ป่า ว่า จึ กว้า ซ่าง
อย่าลืมเอาถุงเท้ามาแขวน
Don’t forget to hang up the sock!

·         祝你快乐有好心情!
zhù nĭ kuàilè yŏu hăo xīn qíng!
จู้ หนี่ ไคว้เล่อ โหยว ฮ่าว ซิน ฉิง
ขอให้คุณมีความสุขเบิกบานใจ
May the holidays fill your heart with happiness!

·         献上一份礼物,希望你们喜欢。
xiàn shàng yí fèn lĭwù, xīwàng nĭmen dōu xĭhuān.
เสี้ยน ซ่าง อี๋ เฟิ่น หลี่อู้ ,ซีว่าง หนี่ เมิน โตว สี่ฮวาน
มอบของขวัญ(ให้คุณ) 1 ชิ้น หวังว่าคุณจะชอบ
A present from me is on the way. Hope you'll like it!

·         愿圣诞佳节的喜悦,伴随您度过新的一年!
yuàn Shèngdàn jiā jié de xĭ yuè, bànsuí nín dù guò xīn de yì nián!
เอวี้ยน เซิ่งต้าน เจียะ เจี๋ย เตอ สี่ เอวี้ย, ปั้ย สุย หนิน ตู้ กั้ว ซิน เตอ อี้ เหนียน
ขอให้ความปิติในเทศกาลคริสต์มาสที่สนุกสนาน ติดตามท่านไปกระทั้งผ่านพ้นในปีใหม่
May the joy of Christmas be with you throughout the year!

·         愿您幸福快乐,直到永远!
yuàn nín xìng fú kuàilè , zhí dào yŏngyuăn!
เอวี้ยน หนิน ซิ่ง ฝู ไคว้เล่อ, จื๋อ เต้า หยงเอวี่ยน
ขอให้ท่านมีความสุข (จนกระทั้ง)ตลอดไป
May happiness follow you wherever you go!

·         我的挚友,祝你圣诞快乐!
wŏ de zhìyŏu, zhù nĭ Shèngdàn kuàilè!
หว่อ เตอ จื้อ โหย่ว, จู้ หนี่ เซิ่ง ต้าน ไคว้เล่อ
เพื่อนรักของฉัน ขอให้เธอมีความสุขในวันคริสต์มาส
Merry Christmas, my best friend!

·         献上最美好的祝福!
xiàn shàng zuì mĕi hăo de zhù fú!
เสี้ยน ซ่าง จุ้ย เหมย ฮ่าว เตอ จู้ ฝู
ขอมอบคำอวยพรที่ดีงามที่สุด(แก่คุณ)
Wish all the best wishes for you!