วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


การแสดงละครวันสำคัญของจีน

         
           กลุ่มสาระการเรียนภาษาจีนได้มีการจัดทำการแสดงละครขึ้น ในหัวข้อ วันสำคัญของประเทศจีน ได้มีการจัดการแสดงขึ้นหลากหลายเทศการ ทั้งคุณครูและนักเรียนต่างให้ความตั้งใจ และมีความสุขกันมาก