วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีน เทศกาลตวนอู๋เจี๋ย(端午节)

     กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีน 

เทศกาลตวนอู๋เจี๋ย (端午节)

     เทศกาลไหว้บะจ่างของชาวจีน มีชื่อเรียกอื่นๆอีกว่า 'เทศกาลตวนอู่' หรือ 'เทศกาลตวนหงอ' เทศกาลนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งนเทศกาลสำคัญๆของชาวจีนเหมือนกัน เทศกาลนี้จะตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ตามปฏิทินของจีน และไทย

     ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ เห็นคุณค่าของเทศกาลนี้จึงหยิบยก ความสำคัญของเทศกาลนี้มาทำการเรียนการสอนในวันที่ 9 มิ.ย 59 ที่ผ่านมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน: เทศกาลไหว้บะจ่าง 11-พฤษภาคม-2559


แนะนำบล็อกดีฝีมือเยียม น้องมะปราง จากนักเรียนห้อง 2/1

เริ่มด้วยม.1 ประดิษฐ์ถุงนำโชค
* ถูกนำโชค คือ สัญลักษณ์ของการอวยพรในเทศกาลไว้บ๊ะจ่าง

ม.2 นำเสนอเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง


ม.3 สาธิตการห่อขนมบ๊ะจ่างจากกระดาษ


ม.4-ม.6 ทำขนมบ๊ะจ่าง